Bize Ulaşın: 0 212 909 9 NET Destek S.S.S   Demo Inceleyin

Mesafeli Satış Sözleşmesi

E Ticaret Web, Kurumsal Web ve Seo Hizmetleri Sözleşmesi


Madde 1. SÖZLEŞME KONUSU

1,1. İşbu sözleşme Müşteri’nin sözleşmenin diğer yüzünde yapmış olduğu tercihleri doğrultusunda Domain Name Tescili (Internet adresi), Web Sitesi Tasarımı ve Hosting (bulundurma) hizmetlerinden her hangi bir veya bir kaçını kullanabilmesi için

Donanım ’in sağlayacağı olanakları ve karşılığında ödenecek ücreti düzenler. Bu hizmetlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

1,2. Domain Name Tescili: Müşteri’nin talebi ve tercihine göre alınacak olan Internet adresinin tescili için gerek tüm yasal başvuruların yapılarak adresin Müşteri tarafından kullanılması için Donanım adına rezerve edilmesini sağlamaktadır.

1,3. Web Sitesi Tasarımı: Müşteri’nin talebi ve tercihine göre Internet Sitesinin teknik ve görsel tasarımını yaparak bunu tercih edilen adresin altına sağlıklı çalışabilen bir şekilde yerleştirmek.

1,4. Hosting (Bulundurma): Donanım ’in hazırladığı ya da bir başkası tarafından daha önceden hazırlanmış olan Internet sitesinin, Donanım ’in seçeceği Hosting Firmasının Internet’e açık bilgisayarlarında bulundurulması işlemidir.

1,5. Site tesliminden sonra Müşteri’nin isteği üzerine, site üzerinde yapılacak sitenin yapısını değiştirecek olan her türlü değişiklik, ilave ve güncelleme sözleşme konusu dışındadır.

1,6. Donanım isteği doğrultusunda hazırladığı web sitesine sitenin Donanım tarafından hazırlandığını belirleyici bir metin, logo, kendi sitesine link ekleme hakkına sahiptir.
1,7. Web sitelerinin yapımında, Donanım taslakları hazırlayıp www.netlun.com  web sitesinde müşteri için yayımlar. Aksi belirtilmedikçe müşteri E-posta ile tasarımın incelemeye açıldığı bildirildikten sonra 7gün içinde onay vermeli ya da değişiklik istemelidir. (Bu süre teslim süresine eklenir) Anlaşma konusu işin Donanım tarafından yapılabilmesi için gerekli belgeler müşteri tarafından 7 gün içinde teslim edilmelidir. Teslim edilecek belgelerde kullanılacak fotoğraflar işaretlenmiş olmalı ve metinler açıkça web sitesinin hangi bölümünde yer alacağı, diğer bir deyişle ait olduğu kategori belirtilerek hazırlanmalıdır. Bu belgelerin teslimi için Donanım müşteriden e-posta ile onay ister ve bedeli ödenmiş kurye ile müşterinin adresinden tüm belgeleri bir seferde aldırır. Müşteri tarafından verilen belgelerde belirtilen fotoğraflar Donanım tarafından web sitesinde kullanım için taranır. Tarama işleminde fotoğraf kalitesinde düşme olabilir veya orijinalin kalitesine bağlı olarak tatmin edici bir fotoğraf elde edilemeyebilir. Donanım bu durumdan sorumlu değildir. Müşteri tarafından gönderilen ve/veya kullanımına izin verilen her türlü belgenin içeriği veya telif hakları ile ilgili sorumluluğu müşteriye aittir.
1,8. Müşteri Donanım ‘dan pornografik veya yasadışı web siteleri tasarlamasını ve/veya barındırmasını isteyemez ve satın aldığı ürünleri bu amaçlarla kullanamaz. Tasarım aşamasında; Müşteri en fazla 3 kere Donanım tarafından yapılan tasarımın tamamen değiştirilmesini isteyebilir. Eğer 3 tasarımda müşteri onayı alınamazsa Donanım ile müşteri arasındaki anlaşma bozulmuş olur. Bu durumda müşterinin sipariş anında verdiği peşinat Donanım tarafından iade edilmez, ancak Donanım anlaşma gereği tahsil edilmesi gereken diğer ücretleri talep edemez. Verilen hizmet durdurulur. Barındırma hizmetlerinde ve üyelik sistemi ile sunulan yazılımlarda/web uygulamalarında sözleşme bedeli iade edilmez. Yani aylık sözleşme yapılmış işlerde içinde bulunulan ayın ücreti iade edilmez.
1,9. Müşteri dilediği anda web sayfalarının barındırıldığı sunucuyu yönetmek için kontrol paneli şifresini Donanımdan isteyebilir ve bu şifreyi değiştirebilir. Ancak müşteri tarafından dosya sistemine ulaşılması durumunda dosyaların veya e-posta hesaplarının yanlışlıkla silinmesi riski vardır ve bu Donanımın sorumluluğu dışındadır. Böyle bir durumda eğer silinen dosyalar sunucu dosyaları ise müşteri hesabının yeniden oluşturulması gereklidir ve ücrete tabidir.
1,10. Donanım web sitelerinin yayına girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile web sitesinin dosya sisteminin yedeğini müşteri isteğine göre kendi sistemlerinde saklar ve istenildiğinde kısmi bir ücret karşılığında sunucuya tekrar yükler.
1,11. Donanım tarafından arşivlenen dosyalar sayfa kodlarıdır. Dinamik sayfaların kodları saklansa da içerikleri saklanmaz. Örneğin veri tabanı içeriği, siteye gönderilen bilgilerin saklandığı dosyalar, şifreli sayfalara erişim hakkı olanların listesi ya da e-posta dağıtım listeleri gibi.
1,12. Donanım tarafından arşivlenen dosyalar sayfa kodlarıdır. Dinamik sayfaların kodları saklansa da içerikleri saklanmaz. Örneğin veri tabanı içeriği, siteye gönderilen bilgilerin saklandığı dosyalar, şifreli sayfalara erişim hakkı olanların listesi ya da e-posta dağıtım listeleri gibi.
1,13 1 yıl dolduktan sonra da Donanım arşivini koruyabilir ancak bunu taahhüt etmez. Dolayısı ile böyle bir durumla karşılaşıldığında Donanıma istenilen web sitesinin arşivde halen korunup korunmadığı sorulabilir.
,14 Donanım sorumluluğunun devam etmediği bir web sitesini tekrar yüklemesi talebi aldığında, müşteri, bu talebi yapmaya hakkı olduğunu, yani web sitesi sahibi ya da yetkilisi olduğunu belgelemelidir.
1,15 Web sitesinin geri yükleme işlemi yapılırken bilgiler ve dosyalar Donanım güvencesindedir.3.kişilerle kesinlikle paylaşılmaz.

Madde 2. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

2,1. İşbu sözleşme imzalanması ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

2,2. Sözleşmenin süresi 1 yıldır.

2,3. Müşteri sözleşmenin sona ermesinden 2 ay öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişse, sözleşme Domain Name Tescili (Madde 2,2) ve Hosting (Madde2.4) hizmetleri konusunda aynı şartlarda 1 yıl daha uzar.

 Madde 3. ÜCRET

3,1. İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret sözleşmenin ön yüzünde belirtilen hususlar hesaplanarak, yine sözleşmenin ön yüzünde ayrıca ve açıkça belirtilir. Belirtilen ücrete KDV dâhil değildir.
3,2. Donanım ’in önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. Müşteri işbu değişiklik yapma yetkisini ve söz konusu değişiklikleri şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.

3,3. Ödeme aşaması iş başlangıcı öncesinde %60, teslim aşamasında %40 olarak belirlenmiş ve uyulması gerekmektedir.

3,4. Gecikmeli ödemelerde Donanım ’in kur farkı faturası kesme hakkı saklıdır.

Madde 4. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLAR

4,1. Müşteri, Domain Name Tescili ve Hosting hizmetlerinin kullandırılmasından kaynaklanan yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek tüm vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder

4,2. Müşteri, Donanım tarafından kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı Internet Sitesinin içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür verinin kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa Müşteri kendisi katlanmayı beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu konuda Donanıma herhangi bir kusur atfedilemez.

4,3. Donanım ’in iş teslim yükümlülüğü, Internet sitesine konacak olan dokümanların

Müşteri tarafından kendisine teslim edilmesinden itibaren başlar ve 30 gündür.

Madde 5. SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI

5,1. Tercih edilen ödeme biçimine göre hizmet bedellerinin tam ve zamanında ödenmemesi durumunda halinde Müşteri’ye verilen hizmetlerin tümü durdurulur.

Madde 7. FESİH VE TAZMİNAT HAKLARI

7,1. Müşteri, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da işbu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, 6. Madde ’de belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 15 günden fazla devam etmesi halinde Donanım, hiçbir ihtar ve ihbara gerek

Kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

7,2. Müşteri, hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 1 ay önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.


Madde 8. TEBLİGATA ESAS POSTA VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

8,1. Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sözleşmenin ön yüzünde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8,2. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İşbu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8,3. Donanım sözleşme süresi içinde Müşteri’ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstrası gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yâda kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

8,4. Donanım istenildiğinde yazılı bildirim yapılması halinde müşterilerine telefon, fax ve kurye aracılığıyla da bildirim yapabilir.

Madde 9. Donanım KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

9,1. Müşteri, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; Donanım ’in defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının, Donanım ’in göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle Müşteri’nin Internet ortamında yaptığı ve Donanım ’in bilgisayarlarında depolanmış kayıtlarının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen Donanım kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 10. MÜŞTERİNİN BORCU ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞMESİ

10,1. Müşteri, işbu sözleşmenin 4,4 maddesindeki ödememe durumunun gerçekleşmesi halinde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Donanım kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %10 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri gecikme faizini ya da kur farkı faturasını ödemeyi, beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 11. Madde 11. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

11,1. İşbu sözleşme bununla birlikte 11 madde alt başlıklarla ve arkalı önlü üç sayfadan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır.

11,2. İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.